Αποβολές

Υποχρεωτική παρουσία στα γραφεία για τις ομάδες και τους τιμωρημένους με κόκκινη κάρτα παίκτες, στα γραφεία της Ένωσης απόψε στις 19.00

Υποχρεωτική παρουσία στα γραφεία για τις ομάδες και τους τιμωρημένους με κόκκινη κάρτα παίκτες, στα γραφεία της Ένωσης απόψε στις 19.00