ΠΡΟΣΟΧΗ!ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στα πλαίσια της κοινωνικής και ατομικής ευθύνης μας
Αναβάλλουμε για δυο βδομαδες τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος (εως τις 28 Μαρτίου) λόγω των εκτάκτων μέτρων προς την αποφυγή εξάπλωσης του κορωναιου