ΤΑΥΡΟΥ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ

Περιγραφή:
37,96953° N, 23,69936° E